اطلاعات پروژه

محل اجرای پروژه : ایران ، کهگیلویه و بویر احمد
کارفرما :شرکت مدیا پردازش
مدت زمان اجرای پروژه : ۳۰ روز

توضیحات پروژه

اعضای پروژه